Begroting 2019

Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

(bedragen x 1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

Totaal

Waarvan

Totaal

Waarvan

Totaal

Waarvan

Totaal

Waarvan

inciden teel

struc tureel

inciden teel

struc tureel

inciden teel

struc tureel

inciden teel

struc tureel

Baten per programma

P01 - Veilige gemeente

-61

0

-61

-61

0

-61

-61

0

-61

-61

0

-61

P02 - Onderwijs

-199

0

-199

-199

0

-199

-199

0

-199

-199

0

-199

P03 - Gezondheidsbevordering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P04 - Woon-, werk- en leefklimaat

-9.225

0

-9.225

-9.258

0

-9.258

-9.223

0

-9.223

-9.265

0

-9.265

P05 - Sport en cultuur

-434

0

-434

-434

0

-434

-434

0

-434

-434

0

-434

P06 - Jeugdzorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P07 - Participatie

-6.095

0

-6.095

-6.095

0

-6.095

-6.095

0

-6.095

-6.095

0

-6.095

P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven

-509

0

-509

-509

0

-509

-509

0

-509

-509

0

-509

P09 - Eigentijds besturen en netwerken

-5

0

-5

-5

0

-5

-5

0

-5

-5

0

-5

P10 - Financiën en belastingen

-25

-440

415

-25

-267

242

-25

-527

502

-25

0

-25

Subtotaal baten programma's

-16.555

-440

-16.115

-16.587

-267

-16.320

-16.552

-527

-16.025

-16.594

0

-16.594

Lasten per programma

P01 - Veilige gemeente

3.085

77

3.008

3.043

0

3.043

3.049

0

3.049

3.042

0

3.042

P02 - Onderwijs

3.040

0

3.040

3.032

0

3.032

3.005

0

3.005

2.996

0

2.996

P03 - Gezondheidsbevordering

1.274

0

1.274

1.291

0

1.291

1.294

0

1.294

1.290

0

1.290

P04 - Woon-, werk- en leefklimaat

17.207

444

16.763

16.937

48

16.889

17.017

114

16.903

17.090

50

17.040

P05 - Sport en cultuur

3.218

50

3.168

3.176

0

3.176

3.193

0

3.193

3.183

0

3.183

P06 - Jeugdzorg

8.937

35

8.902

8.937

35

8.902

8.902

0

8.902

8.902

0

8.902

P07 - Participatie

21.345

37

21.308

21.153

37

21.117

21.105

0

21.105

21.120

0

21.120

P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven

1.900

0

1.900

1.900

0

1.900

1.900

0

1.900

1.900

0

1.900

P09 - Eigentijds besturen en netwerken

1.677

65

1.613

1.656

43

1.613

1.612

0

1.612

1.612

0

1.612

P10 - Financiën en belastingen

1.666

0

1.666

1.347

0

1.347

1.419

0

1.419

1.418

0

1.418

Subtotaal lasten programma's

63.351

707

62.644

62.474

163

62.311

62.496

114

62.382

62.555

50

62.505

Totaal saldo van baten en lasten programma's

46.796

267

46.529

45.886

-104

45.991

45.944

-414

46.357

45.961

50

45.911

Baten overige

Algemene dekkingsmiddelen

-56.942

0

-56.942

-57.795

0

-57.795

-58.709

0

-58.709

-59.589

0

-59.589

Overhead

-449

0

-449

-449

0

-449

-449

0

-449

-449

0

-449

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal baten overige

-57.391

0

-57.391

-58.244

0

-58.244

-59.159

0

-59.159

-60.038

0

-60.038

Lasten overige

Algemene dekkingsmiddelen

2.344

0

2.344

2.851

0

2.851

3.079

0

3.079

2.706

0

2.706

Overhead

10.470

97

10.373

10.603

0

10.603

10.587

0

10.587

10.776

0

10.776

Vennootschapsbelasting

85

0

85

85

0

85

85

0

85

85

0

85

Onvoorzien

84

0

84

84

0

84

84

0

84

84

0

84

Subtotaal lasten overige

12.983

97

12.886

13.623

0

13.623

13.835

0

13.835

13.651

0

13.651

Totaal saldo van baten en lasten overige

-44.408

97

-44.505

-44.621

0

-44.621

-45.323

0

-45.323

-46.387

0

-46.387

Saldo van baten en lasten

2.388

363

2.024

1.265

-104

1.370

620

-414

1.034

-426

50

-476

Onttrekkingen uit reserves:

P01 - Veilige gemeente

-77

-77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P02 - Onderwijs

-148

0

-148

-148

0

-148

-148

0

-148

-148

0

-148

P03 - Gezondheidsbevordering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P04 - Woon-, werk- en leefklimaat

-1.758

-175

-1.583

-1.718

-28

-1.690

-1.768

-34

-1.734

-1.869

0

-1.869

P05 - Sport en cultuur

-180

0

-180

-180

0

-180

-180

0

-180

-180

0

-180

P06 - Jeugdzorg

-2.368

-35

-2.333

-2.366

-35

-2.331

-2.326

0

-2.326

-2.326

0

-2.326

P07 - Participatie

-778

0

-778

-871

0

-871

-847

0

-847

-857

0

-857

P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P09 - Eigentijds besturen en netwerken

-6

0

-6

-6

0

-6

-6

0

-6

-6

0

-6

P10 - Financiën en belastingen

-1.125

0

-1.125

-1.125

0

-1.125

-1.125

0

-1.125

-1.125

0

-1.125

Algemene dekkingsmiddelen

-1.243

-180

-1.063

-1.558

-305

-1.253

-2.927

-667

-2.261

-3.787

-393

-3.394

Overhead

-1.467

-97

-1.371

-1.539

0

-1.539

-1.249

0

-1.249

-1.279

0

-1.279

Totaal onttrekkingen uit reserves

-9.151

-564

-8.587

-9.512

-368

-9.144

-10.577

-701

-9.876

-11.577

-393

-11.184

Toevoegingen aan reserves:

P01 - Veilige gemeente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P02 - Onderwijs

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

P03 - Gezondheidsbevordering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P04 - Woon-, werk- en leefklimaat

1.345

0

1.345

1.352

0

1.352

1.337

0

1.337

1.337

0

1.337

P05 - Sport en cultuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P06 - Jeugdzorg

0

0

0

29

0

29

28

0

28

28

0

28

P07 - Participatie

1.450

0

1.450

1.685

0

1.685

1.447

0

1.447

1.447

0

1.447

P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P09 - Eigentijds besturen en netwerken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P10 - Financiën en belastingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

3.928

688

3.240

5.141

905

4.236

7.104

1.500

5.603

9.150

1.500

7.650

Overhead

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal toevoegingen aan reserves

6.763

688

6.076

8.246

905

7.342

9.956

1.500

8.456

12.003

1.500

10.503

Saldo mutaties reserves

-2.388

124

-2.512

-1.265

537

-1.802

-620

800

-1.420

426

1.108

-682

Gerealiseerd resultaat

0

487

-487

0

432

-432

0

386

-386

0

1.158

-1.158

ga terug