Begroting 2019

Demografische ontwikkelingen

Algemeen

Komende jaren zal de demografie in Leudal sterk veranderen. De bevolkingssamenstelling van Leudal ontgroent, vergrijst, krimpt en verkleurt.

Bron: Primos 2017 (leudal.incijfers.nl)

Demografische veranderingen zijn niet te beïnvloeden. Het is een gegeven dat Leudal de komende jaren zal vergrijzen, ontgroenen, krimpen en verkleuren. Het is wel noodzakelijk dat Leudal inspeelt op deze demografische veranderingen. Demografie raakt (bijna) alle beleidsvelden. Denk aan woningbouw, economie, arbeidsmarkt, verenigingsleven, accomodatiebeleid, onderwijs, zorg en zo voorts. In de ontwikkeling en uitvoering van beleid dient dus nadrukkelijk aandacht te zijn voor de gevolgen van demografische ontwikkeling.

2010

2018

2020

2030

Beneden 14 jaar

16,9%

13,3%

13,4%

13,3%

15-29 jaar

15,5%

16,3%

15,9%

13,3%

30-44 jaar

18,7%

14,7%

16,4%

16,2%

45-64 jaar

24,8%

32,4%

30,4%

25,1%

65-74 jaar

9,8%

13,4%

13,6%

15,9%

75 + jaar

7,0%

10,0%

10,4%

16,2%

Bron huidige cijfers: CBS (leudal.incijfers.nl)
Bron prognose: Primos 2017 (leudal.incijfers.nl)

ga terug