Begroting 2019

Onderwijs

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~ De mogelijkheid voor jeugdigen om zich via onderwijs te ontwikkelen is gewaarborgd ~

We vinden de kwaliteit van leven en een goed woonklimaat van de inwoners erg belangrijk. De gemeente zet daarom samen met partners zoals scholen, kinderopvangorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bibliotheken in op goede ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren. Toegankelijke en kwalitatief goede voorzieningen zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat willen wij bereiken?

De gemeente zet samen met partners zoals scholen, kinderopvangorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties en bibliotheken in op goede geïntegreerde ontwikkelingsmogelijkheden voor jongeren. We zorgen samen met de onderwijsorganisaties voor goede onderwijsvoorzieningen voor alle kinderen en jongeren, zodat iedereen naar vermogen aan onderwijs deelneemt en met een diploma (startkwalificatie) de school verlaat.

Het streven is daarbij dat alle peuters deelnemen aan een peuterprogramma (kinderopvang) en voor- en vroegschoolse educatie. Hiermee willen we ontwikkelingsachterstanden voorkomen, zodat deze kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Dit biedt een goede basis om de verdere schoolloopbaan succesvol te doorlopen. Met als resultaat dat zij zelfstandig kunnen deelnemen in de samenleving.

Totaal programma

Onderwijs

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

3.385

3.040

3.032

3.005

2.996

Baten

0

-344

-199

-199

-199

-199

Mutatie reserves

0

0

-108

-108

-108

-108

ga terug