Begroting 2019

Veilige gemeente

Visie

Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst.

~Inwoners en ondernemers voelen zich veilig en beschermd ~

Integrale veiligheid betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Hierbij werken private partijen (inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, verenigingen) en publieke partijen (gemeente, politie, brandweer, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente zodanig stuurt, intervenieert en randvoorwaarden in stand houdt dat de diverse betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te creëren en behouden.

Wat willen wij bereiken?

We vinden een veilige leefomgeving voor elke inwoner van groot belang. Dit doel kan bereikt en gewaarborgd blijven door het handhaven van een stevig en effectief integraal veiligheidsbeleidsplan. Het integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 heeft de afgelopen drie jaren zowel op fysiek en sociaal vlak bijgedragen aan het continueren en verder ontwikkelen van de genoemde veilige leefomgeving.

Momenteel werken de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert aan een nieuw integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022. Naast intergemeentelijke samenwerking krijgt ook de samenwerking met (externe) veiligheidspartners verder aandacht. Denk hierbij aan; politie, brandweer, GGD, Veiligheidsregio Limburg-Noord, RIEC en OM. Naar verwachting wordt dit beleidsstuk in het voorjaar van 2019 opgeleverd.

Totaal programma

Veilige gemeente

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

3.888

3.085

3.043

3.049

3.042

Baten

0

-61

-61

-61

-61

-61

Mutatie reserves

0

0

-77

0

0

0

ga terug