Begroting 2019

Heffing VPB

Vanaf 2016 worden de grondexploitaties als VPB-plichtig aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat over de toekomstige winsten behaald uit de grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moeten worden. Op basis van voorlopige berekeningen is becijferd dat over 2019 aan vennootschapsbelasting € 85.000 is verschuldigd.

Wat mag het kosten?

Heffing VPB

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

85

85

85

85

85

Baten

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

ga terug