Begroting 2019

Onvoorzien

De post onvoorzien bedraagt € 84.000. Deze post wordt alleen gebruikt om incidentele tegenvallers die onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar zijn op te vangen en in principe groter zijn dan
€ 10.000.

Wat mag het kosten?

Onvoorzien

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

0

84

84

84

84

84

Baten

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

ga terug