Begroting 2019

Lijst subsidies sociaal domein

Naam

Opgenomen in begroting 2019

Vluchtelingenwerk Limburg

12.600

Bureau Halt

16.665

Guus droesen tuinen

2.000

Spolt (cultuureducatie)

7.602

Stichting kunst en cultuur

44.800

Cultuur Theater Bombardon

8.500

Stichting Picturama

1.740

Voedselbank

1.300

Kledingbank

5.500

Algemeen maatschappelijk werk ML

324.960

Algemeen maatschappelijk werk (CJG basis)

80.000

Algemeen maatschappelijk werk ML (clientondersteuning)

31.320

Bureau Jeugdzorg (crisishulp en beschermingsplein)

59.751

Centrum voor jeugd en gezin

1.026.094

Jeugdsportfonds Limburg

10.000

Jeugdcultuurfonds Limburg

5.000

Stichting leergeld Leudal-Maasgouw

60.000

Muziekonderwijs

182.851

3ML (omroepbijdrage)

20.484

Bibliocenter

387.500

Slachtofferhulp Nederland

11.143

Stichting studiegroep Leudal

2.079

Pogorzela comité Hunsel

5.000

Stichting Dagopvang Jozefhuis

49.500

METggz

40.070

CARE+

23.080

Huis voor de Sport (vervoersregeling gehandicapten)

1.900

Sport-company

12.250

Roermond on Stage

2.000

ga terug