Begroting 2019

Kostendekkendheid lokale heffingen

Grootboek

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Bedrag

Dekking

kosten taakveld 7.3:

6.703.01.01

4011990 kvs salaris

145.097

4021990 kvs belastingen

1.717

4038150 gebruiksgoederen

700

4038250/257 uitbestede werkzaamheden

737.867

4038550 overige diensten

16.700

4038990 kvs overige goederen

-1.589

4073990 afschrijving vaste activa

10.091

4074100 rente vaste activa

789

4351998 kvs inhuur personeel

846

4433200 bijdrage RD Maasland

1.417.404

4433210 bijdrage BsGW

61.697

4438100 bijdrage (subsidie)

110.000

inkomsten taakveld 7.3:

6.703.01.01

8038250 uitbestede werkzaamheden

-132.525

8072100 aanwending voorziening

-200.000

8438100 overige inkomsten

-45.000

toe te rekenen kosten:

Overhead

45.967

BTW

300.000

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

57.000

heffingen:

6.703.01.05

8037400 afvalstoffenheffing

-2.526.761

Dekking na aanwending reserve

100%

Dekking voor aanwending voorziening

100%

(bedragen x 1.000)

Grootboek

Berekening kostendekkendheid leges titel 1

Bedrag

Dekking

kosten:

6.002.01.04

4011990 kvs salarissen

322.228

4431100 bijdrage aan het Rijk

166.417

inkomsten:

toe te rekenen kosten:

Overhead

102.082

heffingen:

6.002.01.04

8037100 leges titel 1

-509.382

6.607.01.04

8037100 leges titel 1

-17.187

Dekking

89%

Grootboek

Berekening kostendekkendheid leges titel 2

Bedrag

Dekking

kosten:

6.803.01.01

4011990 kvs salarissen

595.789

4038400 vergoedingen

10.000

4038990 KVS overige goederen en diensten

42.000

4438100 bijdrage (subsidie)

12.250

Inkomsten:

toe te rekenen kosten:

Overhead

188.746

heffingen:

6.803.01.01

8037200 leges titel 2

-743.010

8438100 overige inkomsten

1.200

Dekking titel 2

87%

Grootboek

Berekening kostendekkendheid leges titel 3

Bedrag

Dekking

kosten:

6.403.01.04

4011990 kvs salarissen

2.225

inkomsten:

toe te rekenen kosten:

Overhead

705

heffingen:

6.403.01.04

8037300 leges titel 3

-2.000

Dekking titel 3

68%

Grootboek

Berekening kostendekkendheid begraaf(plaats)rechten

Bedrag

Dekking

kosten:

6.705.01.01

4011990 kvs salarissen

3.800

4021990 kvs belastingen

284

4038150 gebruiksgoederene

116

4038250 uitbestede werkzaamheden

9.113

4038550 overige diensten

430

4038700 energiekosten

357

4038990 kvs overige goederen

159

4073100 afschrijving vaste activa

1.868

4074100 rente vaste activa

86

inkomsten:

toe te rekenen kosten:

Overhead

1.203

heffingen:

6.705.01.01

8036100 huren

-5

8037450 begraafrechten

-7.000

Dekking

40%

Grootboek

Berekening kostendekkendheid marktplaatsen

Bedrag

Dekking

kosten:

6.301.01.01

4011990 kvs salarissen

13.314

4038550 overige diensten

250

4438100 bijdrage (subsidie)

800

inkomsten:

8038200 bijdragen van derden

-2.150

toe te rekenen kosten:

Overhead

4.218

heffingen:

6.301.01.01

8036100 huren

-4.049

Dekking voor aanwending voorziening

25%

ga terug