Begroting 2019

Meerjarig Investerings Programma

(bedragen x 1.000)

Programma / Taakveld

E/M nut

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

rente

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

afschr.

afschrijving

afschrijving

afschrijving

afschrijving

PRG-04 Woon-, werk- en leefklimaat

PRD Verkeersveiligheid

Beleidsplan openbare verlichting

M

212

218

203

204

20

11

21

32

Infrastructurele werken

M

1.000

1.000

1.000

1.000

25

40

80

120

GVVP (Gem. VerkeersVeiligheidsplan)

M

325

562

192

192

25

13

35

43

PRD Riolering

GRP 2018-2022 raamkrediet Vrijvervalriolen

E

966

966

966

966

50

19

39

58

GRP 2018-2022 raamkrediet Gemalen

E

101

101

101

101

50

2

4

6

GRP 2018-2022 raamkrediet Persleiding

E

-

-

25

-

15

-

-

2

GRP 2018-2022 raamkrediet Milieumaatregelen

E

136

224

35

-

50

3

7

8

PRG-05 Sport en cultuur

PRD Buitensport

Investeringen buitensport

E

175

94

39

100

15

12

18

21

Overhead

PRD Piofach

Informatievoorziening 3 decentralisaties

E

150

150

150

150

5

30

60

90

ICT

Vervanging software

E

75

75

100

100

5

15

30

50

Vervanging mobiele telefoontoestellen

E

200

4

Vervanging serverpark telefoon

E

25

4

6

6

Vervanging telefooncentrale servers (vast+mobiel)

E

200

4

50

Vervanging toegangsbeveiliging

E

50

4

13

Vervanging office & servers

E

500

4

125

PRD Buitendienst

Vervanging werkmaterieel

E

168

173

168

168

7

24

49

73

Vervanging wagenpark

150

150

150

150

7

21

43

64

ALgemene dekking

PRD Onbestemde gelden

Vervangingsinvesteringen

100

200

300

400

Samenvatting afschrijvingen op basis van dekking

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Investeringen met afschrijvingen

100

390

693

1.160

Investeringen met afschrijvingen gedekt uit vervangingsinvesteringen

-

60-

128-

381-

Investeringen met afschrijvingen gedekt uit reserves

-

81-

161-

242-

Investeringen met afschrijvingen gedekt uit voorziening GRP

-

24-

50-

74-

Investeringen met afschrijvingen t.l.v. de Algemene dienst

100

225

353

464

ga terug