Begroting 2019

Dienstverlening aan burger en bedrijven

Dienstverlening scoort een 7

Wat gaan wij daar voor doen?

De gemeente trekt samen op met burgers en bedrijven in de doorontwikkeling van de dienstverlening, waarbij we een gemiddeld rapportcijfer 7 behalen.

Om de ambitie waar te maken gaan we allereerst de basis op orde krijgen en houden. Daaraan is in 2018 al gewerkt en hierop ligt ook de focus voor 2019. Een goed fundament leggen, vraagt immers voldoende tijd.

De maatregelen daarvoor vormen het hoofdonderdeel van de organisatieontwikkeling 'Leudal uit het dal'. De projecten die we daarvoor inmiddels onder handen hebben zijn:

  1. analoge dossiers op orde
  2. zaakgericht werken en een tijdige en juiste registratie van (digitale) post (project Just Join)

Deze projecten hebben een langere doorlooptijd en zullen hun effecten deels in 2018 en verder vooral in 2019 en daarna leveren.

Daarnaast vernieuwen we de website en maken daarbij een inhaalslag: de nieuwe website voldoet aan de huidige richtlijnen en is qua opzet ook passend bij de toekomst. Op die manier draagt de website ook bij aan onze ambitie om te bouwen aan een duurzame toekomst. De nieuwe website wordt begin 2019 in gebruik genomen.

Een goed meetinstrumentarium is in ontwikkeling, de eerste fase daarvan komt nog in 2018 gereed en daarna gaan we dat in 2019 door ontwikkelen en uitbreiden naar meer onderdelen. Middels dashboards kan management en college daarmee in toenemende mate actuele informatie en inzicht krijgen in de voortgang van de diverse onderdelen van onze dienstverlening.
In 2019 gaan we ook het kwaliteitshandvest, waarin onze servicenormen worden beschreven,  vaststellen en - na een aanvankelijke inwerkperiode - uitdragen aan onze burgers. De inwerkperiode is belangrijk om te borgen dat de meetsystemen voldoen en de organisatie voldoende is gericht op het naleven van deze normen. Wat we beloven in de servicenormen mag ambitieus zijn, maar moet immers ook haalbaar zijn.

Tot slot zullen we ook reguliere metingen invoeren waarin we burgers en bedrijven vragen naar een beoordeling van onze dienstverlening nadat ze een bepaald product of een bepaalde dienst hebben afgenomen. Dat geeft dan een actueel inzicht in het cijfer dat de burger ons geeft, en in de tijd ook de ontwikkeling daarvan. Op die manier kunnen we zichtbaar maken in welke mate we er in slagen om onze ambitie waar te maken.

Op alle onderdelen van onze dienstverlening minimaal een 7 scoren, daar doen we het immers voor!

Wat mag dat kosten?

Dienstverlening scoort een 7

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Ondersteuning bestuur

0

93

98

98

98

98

Burgerzaken

0

2.145

1.803

1.803

1.803

1.803

Baten

Ondersteuning bestuur

0

0

0

0

0

0

Burgerzaken

0

-509

-509

-509

-509

-509

ga terug