Begroting 2019

Gezondheidsbevordering

Hulp in nood

Wat gaan wij daar voor doen?

Hulp in nood is beschikbaar.

Binnen de gemeente is een dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers in de dorpen gerealiseerd. We willen dit dekkend netwerk behouden en het aantal getrainde vrijwilligers op peil houden. De gemeente faciliteert hierbij en laat de uitvoering over aan de lokale AED werkgroepen en EHBO verenigingen.
De EHBO verenigingen hebben te maken met vergrijzing en weinig aanwas van nieuwe leden. De bemanning van EHBO posten bij evenementen staat onder druk. De samenwerking van verenigingen onderling komt tot nu toe nauwelijks van de grond. Dit vormt een aandachtspunt in het lokale gezondheidsbeleid dat wordt opgesteld.

ga terug