Begroting 2019

Algemene dekking

Verbonden partijen

-

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

-

CBL Vennootschap BV

-

CSV Amsterdam BV

-

Vordering op Enexis BV

-

Verkoop vennootschap BV

-

Enexis NV

-

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

-

Bank Nederlandse Gemeenten

-

Waterleidingmaatschappij

ga terug