Begroting 2019

Onderwijs

Meer peuters voorschoolse educatie

Wat gaan wij daar voor doen?

Meer peuters nemen deel aan een voorschoolse educatie.

In het beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie is een subsidieregeling opgenomen voor ouders van peuters die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Het percentage peuters dat deelneemt aan het peuterprogramma in de kinderopvang bedraagt ongeveer 83%. De overige peuters zijn thuis, gaan naar een gastouder of bezoeken een kinderopvang buiten Leudal. Van peuters met een vve indicatie neemt ongeveer 84 % deel aan voorschoolse educatie. In 2019 gaan we de cijfers nader bekijken en onderzoeken we hoe we deze deelname kunnen vergroten.

ga terug