Begroting 2019

Sport en cultuur

Kunst en cultuur

Wat gaan wij daar voor doen?

De gemeente heeft een breed kunst- en cultuuraanbod.

Kunst en cultuurbeleid
In 2019 stellen we een nieuw kunst- en cultuurbeleid op. Hiertoe is de afgelopen jaren voorbereidend werk geleverd. Zo is in 2010 de breedte van een mogelijk kunst en cultuur beleid in beeld gebracht. Echter missen we in dit overzicht nog een specifieke Leudalse inkadering. De opgedane inzichten gaan we in 2019 verder worden uitbouwen en inkaderen. Vanzelfsprekend werken we dit beleid in nauwe afstemming met tal van stakeholders verder uit. Te denken is aan onderwijsinstellingen en verenigingen en instellingen die op het brede terrein van kunst en cultuur actief zijn.

Cultuurondersteuning
Verenigingen ontvangen subsidie conform de vastgestelde subsidieregel cultuur.

Kunst- en cultuurbehoud
Cultureel erfgoed is een van de toeristische bezienswaardigheden van gemeente Leudal. De toeristische potentie van monumentendorp Neeritter wordt momenteel onvoldoende benut. In 2019 gaan we een actieplan vormgeven om Neeritter beter te positioneren als toeristische attractie.

Kunst en cultuur behoud: 75 jaar bevrijding
In het najaar van 2019 viert Leudal 75-jaar bevrijding (WO2). 75-jaar bevrijding is bedoeld om de slachtoffers te herdenken, vrijheid te vieren en het historisch besef en de betrokkenheid van jongeren bij onze geschiedenis te vergroten. Hiertoe zullen een aantal projecten worden opgepakt en burgerinitiatieven gefaciliteerd worden.

Wat mag dat kosten?

Kunst en cultuur

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Cultuurondersteuning

0

430

492

440

442

442

Kunst- en cultuurbehoud

0

20

20

20

20

20

Baten

Cultuurondersteuning

0

0

0

0

0

0

Kunst- en cultuurbehoud

0

-10

-10

-10

-10

-10

Mutaties reserves

0

0

-6

-6

-6

-6

ga terug