Begroting 2019

Sport en cultuur

Positie recreatie en toerisme

Wat gaan wij daar voor doen?

Leudal heeft bijzondere toeristisch-recreatieve kwaliteiten; natuurgebied het Leudal, de Maas en haar Maasdorpen en de cultuurhistorisch unieke kern Neeritter. Het Leudal en het omringende gebied biedt vele mogelijkheden om de vrije tijd te besteden voor zowel onze inwoners als voor bezoekers. Het landschap met veel natuur nodigt uit tot sportieve ontspanning zoals wandelen en fietsen. Maar ook op het gebied van uitgaan, winkelen en cultuur hebben de omliggende dorpen en steden veel te bieden. De duizenden gasten die verblijven in de vakantieparken, de miljoenen bezoekers van het Designer Outlet Centre Roermond, en de recreanten die Thorn bezoeken zijn ook potentiële gasten voor gemeente Leudal.
Dit biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van de toerisme en recreatiesector in Leudal.  We streven naar een grotere economische betekenis van de sector (meer ondernemerschap, werkgelegenheid en bestedingen). Hierbij vinden we het van belang dat onze inwoners mee profiteren van een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.

Leudal is gepositioneerd als een aantrekkelijke groene toeristisch-recreatieve bestemming.

Versterken van dag, -en verblijf recreatief aanbod
Om ervoor te zorgen dat de economische meerwaarde van de vrijetijdssector groeit, is het van belang om te kijken naar het huidige  aanbod. In gemeente Leudal (en regio Midden Limburg) ontbreekt het aan voldoende ‘elk weer voorzieningen’. Het is dan ook nodig om ruimte te bieden aan (ondernemers) initiatieven die voorzien in dit aanbod. Tevens kenmerkt de sector zich door kleinschaligheid. Willen wij de sector economisch versterken dan moet er ook onderzocht worden waar grootschalige initiatieven kunnen landen. Daarnaast is het van belang dat er continu gewerkt wordt aan de kwaliteit van het huidige aanbod. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een mountainbike route. In 2019 wordt een nieuw toeristisch kader aan de raad voorgelegd. In dit kader wordt de focus gelegd op de ontwikkelmogelijkheden van de toeristische sector binnen gemeente Leudal. Ook zal het actieplan Kwaliteitsimpuls routestructuren worden uitgevoerd.

Regionaal kennen we uitdagingen op het gebied van vitale verblijfsaccommodaties. Ook in Leudal moeten we kritisch durven kijken naar ons verblijfsaanbod en specifiek het campingaanbod. Ligt de focus nog voldoende op de toerist en recreant of verschuift deze naar bijvoorbeeld arbeidsmigranten? Komende jaren moeten we een aanpak ontwikkelen om de verblijfsaccommodatie vitaal te houden. Hierbij zoeken we aansluiting bij de provinciale aanpak.

Inzetten op unieke kwaliteiten
Leudal heeft bijzondere kwaliteiten; natuurgebied het Leudal, de Maas en haar Maasdorpen en de cultuurhistorisch unieke kern Neeritter. Wij willen deze kwaliteiten samen met de gemeenschap optimaal gaan benutten, om zo meer toeristen (en bestedingen) naar de gemeente te halen. Hierbij moeten we ook de kracht van de regio beter inzetten. Naast productontwikkeling is ook het promoten van Leudal en de regio van cruciaal belang. Gemeente Leudal en het ondernemersveld moeten samen richting geven aan de toekomst en bepalen waar en hoe wij ons gebied het beste kunnen promoten.

Wat mag dat kosten?

Positie recreatie en toerisme

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Recreatie op water

0

1

1

1

1

1

Openluchtrecreatie

0

14

14

14

14

14

Baten

Recreatie op water

0

0

0

0

0

0

Openluchtrecreatie

0

0

0

0

0

0

ga terug