Begroting 2019

Veilige gemeente

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Waarde

Bron

Beschrijving

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

0,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

3.6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

2.9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2017

71

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Hardekern jongeren

per 1.000 inw.

2014

0.6

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

12

VeiligheidNL

Aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

12

VeiligheidNL

Aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

ga terug