Begroting 2019

Veilige gemeente

Ondermijning teruggedrongen

Wat gaan wij daar voor doen?

De georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten zijn teruggedrongen.

Het onderwerp ondermijning wordt opgenomen en geprioriteerd in het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022. Daarnaast zijn we in 2018 gestart met de uitvoer van het plan van aanpak ondermijning: "Samen werken aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit". Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar en stopt op 1 januari 2020.

Beoogd resultaat

  • Verminderen van de gelegenheid, aantrekkelijkheid of vanzelfsprekendheid van meedoen aan criminele activiteiten.
  • De samenleving/bestuurders/ambtenarenapparaat bewust maken van het probleem ondermijning en actief laten aansluiten.
  • Barrières opwerpen, waarmee voorkomen wordt dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen.
  • Aanpak en acties Outlaw Motorgangs (OMG).
  • Vergroten informatiepositie van de gemeente.
  • Illegale activiteiten in het buitengebied in het kader van ondermijning actief opzoeken en aanpakken.

Door middel van tussentijdse evaluaties wordt bekeken of de aanpak voldoende effectief is. De aanpak van ondermijning vergt tijd en een lange adem. Na afronding en evaluatie van het project - eind 2019 - bepalen we het vervolg.

Wat mag dat kosten?

Ondermijning teruggedrongen

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Ondermijning

0

95

77

0

0

0

Baten

Ondermijning

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

-77

0

0

0

ga terug