Begroting 2019

Eigentijds besturen en netwerken

Transparante informatievoorziening

Wat gaan wij daar voor doen?

De informatievoorziening van Leudal is transparant.

Leudal is open en toegankelijk in haar informatievoorziening. Om dit goed mogelijk te maken, verbeteren we onze website als het digitale communicatiekanaal met de inwoners, bieden we steeds meer producten online aan en verbeteren we de externe communicatie.

We maken steeds meer gebruik van digitale middelen. Onze informatie moet goed toegankelijk zijn en natuurlijk veilig en betrouwbaar. Onze communicatie moet eigentijds en dichtbij onze inwoners en ondernemers staan. Dat is niet alleen zo in onze gemeente, maar in alle gemeenten. Om die reden gaan we “Samen Organiseren”, zodat we gebruik kunnen maken van de nieuwste (landelijke) voorzieningen en sneller kunnen innoveren. Digitaal waar mogelijk en persoonlijk indien nodig. We sluiten daar waar mogelijk aan bij de generieke landelijke infrastructuur en implementeren de beschikbare voorzieningen die we noodzakelijk achten.

De jaarlijkse ICT kosten stijgen met €37.000 door het uitvoeren van Privacy Impact Assesments. Deze worden om de vier jaar uitgevoerd voor die verwerkingen waarvoor dat verplicht is volgens de autoriteit persoonsgegevens.

ga terug