Begroting 2019

Lokale heffingen

Beleid en tariefstelling

Voor het heffen van de lokale belastingen hanteert de gemeenteraad enkele algemene uitgangspunten. Een uitgangspunt is bijvoorbeeld om de lokale lastendruk zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast is het algemene uitgangspunt om zoveel mogelijk met kostendekkende tarieven te werken.

Onderstaand een overzicht van de geraamde opbrengsten en gerealiseerde opbrengsten

(bedragen x 1.000)

Heffing

Realisatie 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

OZB

-5.655

-5.681

-5.746

-5.831

-5.881

-5.881

Rioolheffing

-4.498

-4.725

-4.714

-4.869

-4.869

-4.869

Afvalstoffenheffing

-2.438

-2.310

-2.526

-2.458

-2.458

-2.458

Toeristenbelasting

-958

-897

-897

-897

-897

-897

Hondenbelasting

-223

-223

-223

-223

-223

-223

Baatbelasting

-17

-17

-17

0

0

0

Leges

-1.508

-1.272

-1.272

-1.272

-1.272

-1.272

Marktgelden

-6

-6

-4

-4

-4

-4

Begraafrechten

-7

-7

-7

-7

-7

-7

ga terug