Begroting 2019

Lokale heffingen

Toeristenbelasting

In artikel 224 van de Gemeentewet is geregeld dat voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, een toeristenbelasting kan worden geheven. In de raadsvergadering van 15 december 2009 is door de gemeenteraad van Leudal nogmaals bevestigd −dat anders dan de naam toeristenbelasting doet vermoeden− in Leudal alle overnachtingen tegen een vergoeding tot een belastingplicht leiden.
In de raadsvergadering van 27 september 2017 heeft de raad ingestemd met het convenant Gastvrij Leudal. In dit convenant is een tarief van € 1,30 voor 2017-2020 vastgesteld. Met dit tarief wordt de geraamde opbrengst 2019 gerealiseerd. Een eventuele meeropbrengst wordt conform eerder genoemd convenant ondergebracht in de bestemmingsreserve “meeropbrengst toeristenbelasting”.

ga terug