Begroting 2019

Lokale heffingen

Begraafrechten

Bij de vaststelling van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2009” heeft de raad bij de tariefstelling de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Streven naar een zo goed mogelijke onderhoudstoestand van de begraafplaatsen.
  • Streven naar een zo hoog mogelijke dekking van de exploitatielasten.

Ook voor 2019 is geen aanpassing voorzien.

Berekening kostendekkendheid begraafrechten 2019

Bedrag

Dekking

Kosten taakveld

-16

Inkomsten taakveld (excl. heffingen)

Toe te rekenen kosten:

Overhead

-1

BTW

Dekking

-41%

ga terug