Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Voor de begroting 2019 is de risicobeheermatrix opgesteld. De risico's die in de risicomatrix worden onderkend zijn onder te verdelen in structurele risico's en incidentele risico's.De risicobeheermatrix is opgenomen in de bijlage.

De grootste risico’s uit de risicobeheermatrix zitten in:

  • de reserve 3D;
  • incourant Vastgoed;
  • planschaderisico's als gevolg van besluitvorming bestemmingsplan intensieve veehouderij.
ga terug