Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Communicatie

"Leudal in 2019; samen bouwen aan een duurzame, dienstverlenende en vitale toekomst".

Dit kader vormt kapstok voor deze begroting en in het verlengde daarvan de uitgangspunten voor onze communicatie. De woorden samen , duurzaam , dienstverlenend en vitaal lopen in 2019 als rode draad door al onze communicatie uitingen.

Door het kader consequent te gebruiken in de externe communicatie van de gemeente Leudal, creëren we herkenbaarheid voor onze inwoners, verenigingen, ondernemers en andere stakeholders van de gemeente Leudal. We vormen zo onze eigen communicatieve identiteit.

Communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van raad, college, MT en ambtelijke organisatie.
Voortbordurend op de koers die we in 2018 hebben ingezet, blijven we ook in 2019 en streven naar zorgvuldige, open en transparante communicatie. Hierbij ligt in 2019 vooral de focus op:

  • verdere verbetering van de responsitiviteit;
  • meer pro actieve communicatie met gemeenschap en media;
  • verbetering van de interne communicatie;
  • verdere uitbreiding en verbetering van online communicatie.
ga terug