Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Financien

Doorontwikkeling P&C cyclus
In 2019 blijven we werken aan de verbetering van onze P&C cyclus. We gaan verder met het aanscherpen van de doelstellingen en het (door)ontwikkelen van de indicatoren bij de nieuwe programma's.
Daarnaast werken we aan de mogelijkheden op de website voor online versies van onze P&C producten.

Ook in 2019 gaan wij een doelmatigheidsonderzoek 213a uitvoeren. Over dit onderwerp komen we nog bij u terug.

ga terug