Begroting 2019

Jeugdzorg

Toegankelijke voorzieningen jeugd

Wat gaan wij daar voor doen?

Voor alle jeugdigen zijn er voldoende en toegankelijke voorzieningen beschikbaar.

We besteden voortdurend aandacht aan het geven van bekendheid aan het juiste loket en levensbrede cliëntondersteuning. We houden de deskundigheid van professionals op orde en werken aan een betere samenwerking met huisartsen. Het bestuurlijk overleg tussen gemeenten, huisartsen, Meditta en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg krijgt vaste structuur. Tot slot geeft de regio meer bekendheid aan het bestaan van de kindertelefoon onder jeugdigen en zetten we meer in op mentoren voor kinderen en jongeren.

ga terug