Begroting 2019

Jeugdzorg

Zelfredzaamheid ouders

Wat gaan wij daar voor doen?

Jeugdigen kunnen rekenen op de eigen kracht van de ouders en hun sociale netwerk.

Ouders worden ondersteund middels opvoedondersteuning. Een verdere toelichting staat reeds in paragrafen gebruik specialistische jeugdhulp en preventie en vroegsignalering

ga terug