Begroting 2019

Jeugdzorg

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Waarde

Bron

Beschrijving

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

0,80

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

% werkloze jongeren

%

2015

0.7

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2017

14.3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0.3

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Jongeren met jeugdbescherming

%

2017

1.4

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

ga terug