Begroting 2019

Participatie

Maatschappelijke voorzieningen

Wat gaan wij daar voor doen?

Er is sprake van adequate bundeling van maatschappelijke voorzieningen op woongebiedsniveau.

In 2019 wordt, in samenspraak met inwoners en raad, nieuw accommodatiebeleid opgesteld. Daarbij worden ook de cultuuraccommodaties betrokken.

Wat mag dat kosten?

Maatschappelijke voorzieningen

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Cultuuraccommodaties

0

670

601

597

593

589

Baten

Cultuuraccommodaties

0

-29

-29

-29

-29

-29

Mutaties reserves

0

0

-199

-199

-199

-199

ga terug