Begroting 2019

Participatie

Statushouders

Wat gaan wij daar voor doen?

Statushouders zijn binnen vijf jaar geïntegreerd.

In 2017 is een plan van aanpak opgesteld over de activering van vluchtelingen en statushouders. De uitvoering hiervan zetten we in 2019 voort. In 2018 is gestart met het project 'Aan de Slag'. In dit project worden de inwoners van het AZC geactiveerd om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten binnen de gemeente Leudal. Ook in 2019 werken we samen met Vluchtelingenwerk voor de integratie van statushouders die in Leudal gevestigd worden.

Wat mag dat kosten?

Statushouders

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Migratie

0

487

50

50

50

50

Baten

Migratie

0

-100

-25

-25

-25

-25

ga terug