Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Civieltechnische kunstwerken

Naast een groot aantal duikers, heeft de gemeente Leudal diverse bruggen en duikerbruggen in beheer en onderhoud. Het "Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2017 t/m 2021" omvat circa 130 bruggen/duikerbruggen. In november 2016 is dit beheerplan door de gemeenteraad vastgesteld.

(bedragen x 1.000)

2019

2020

2021

2022

In begroting opgenomen:

Regulier onderhoud civieltechnische werken

94

94

94

94

ga terug