Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Openbaar vervoer

Wat gaan wij daar voor doen?

De gemeente is goed bereikbaar per openbaar vervoer.

De buurtbusverenigingen (Buurtbusvereniging Kelpen-Oler en Buurtbus Leveroy) worden met vrijwilligersbijdragen ondersteund. In het GVVP zijn maatregelen opgenomen die er toe leiden dat het comfort van de haltevoorzieningen in Leudal verder wordt verbeterd. De bereikbaarheid en bruikbaarheid van de haltes wordt onderzocht. Bijbehorende voorzieningen als stalling voor fietsen en schuilgelegenheid wordt geoptimaliseerd. Waar dit kan leiden tot een verbetering zoeken we naar verplaatsing van de bushalte.

Wat mag dat kosten?

Openbaar vervoer

(bedrag x 1.000)

Realisatie 2017

Begroting na wijziging 2018

Primitieve begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Openbaar vervoer

0

18

22

22

22

17

Baten

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

ga terug