Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Duurzaamheid

Wat gaan wij daar voor doen?

Leudal wordt in de regio gezien als een duurzame gemeente.

Gemeente Leudal heeft de ambitie om de duurzaamste gemeente van Limburg te worden. In de komende twee jaar richten wij ons vooral op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dat doen we bij voorkeur met de initiatieven uit de bevolking en het (lokale) bedrijfsleven zoals de energie coöperaties. In 2021 komt er een integraal duurzaamheidsbeleid waarbinnen alle mogelijke en nuttige maatregelen worden gebundeld. Het duurzaamheidsbeleid wordt gekoppeld aan de Omgevingsvisie en bijbehorend Omgevingsplan die beiden ook in 2021 worden opgesteld.

ga terug