Begroting 2019

Woon-, werk- en leefklimaat

Energieneutraal

Wat gaan wij daar voor doen?

Leudal is in 2040 een energie neutrale gemeente.

Ter uitvoering van de Klimaatwet wordt een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Deze RES komt in de plaats van het Programmaplan Energie Midden-Limburg. Gemeente Leudal is in SML verband de trekker van het werkveld Energie en Economisch beleid.

Het opstellen en uitvoeren van een Regionale Energie Strategie en een warmteplan is nieuw beleid waar nog geen capaciteit of budget voor geraamd is. De verwachting is dat vanuit het Rijk en de Provincie er zowel capaciteit als geld beschikbaar komt om de nieuwe Klimaatwet uit te voeren. Om de gemeente daarop voor te bereiden en om een beroep te doen op deze middelen moet een Regionale Energie Strategie en een warmteplan opgesteld worden.

ga terug